Phổ biến ngày 07.08.2013

Chương trình luyện nghe nói và học từ vựng tiếng Anh bằng video qua tin tức thời sự quốc tế (Learning English – World in a Word). Học tiếng Anh: Nghĩa của từ Cooperate. Ðộng từ COOPERATE có nghĩa là ‘làm việc cùng với ai đó để đạt được một điều gì đó’ hoặc ‘giúp ai đó làm một điều gì khi được yêu cầu,’ HỢP TÁC. Danh từ chỉ ‘sự hợp tác’ là COOPERATION. Xem thêm: http://www.voatiengviet.com/section/hoc-tieng-anh/2693.html

VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.16_1159]
Rating: 0 (from 0 votes)